De diplomering van geslaagden na tijdvak 3 zal in de middag plaatsvinden.