Toetsweken en examens

Data toetsweken 2021-2022

Mavo, havo en vwo examendata

De tijdvakken en uitslagdata:

Tijdvak Wat Data in 2022 uitslag
CE 1 1e afname examens 12 mei t/m 30 mei 9 juni
CE 2 1e afname examens en herexamens CE1 13 juni t/m 24 juni 1 juli
CE 3 Herexamens CE1 en CE2 5 juli t/m 8 juli 14 juli

 

Download hier het examenreglement

Download hier het examenboekje 2022

In december 2021 heeft het ministerie aanpassingen gedaan t.a.v. het Centrale Eindexamen schooljaar 2021-2022

  • De kandidaten mogen herkansen in 2 vakken in plaats van 1 vak.
  • Kandidaten mogen het examen spreiden over 2 tijdvakken (CE1 en C2)
  • De laatste herkansingen mogen in een derde tijdvak (CE3)

Verdere details worden voor de aanvang van de examens besproken met de kandidaten door de mentoren en de schoolleiding. De kandidaten moeten vooraf aangeven in welk tijdvak zij voor welk vak het examen willen doen (CE1 of CE2). Deze keuze staat vast. Als er geen keuze wordt aangegeven dan worden alle examens afgenomen in CE1.

Aanvullende informatie van 24 januari 2022
Met zijn Kamerbrief Aanvulling besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2022 van 24 januari 2022 maakt minister Wiersma een aanvullende maatregel bekend voor het eindexamen 2022. Leerlingen mogen in examenjaar 2022, net als vorig jaar, het eindresultaat van één vak (niet zijnde een kernvak) buiten beschouwing laten als zij daarmee kunnen slagen voor het diploma. Dit geldt dus voor alle diplomakandidaten, zowel in regulier vo als vavo en staatsexamen. Deze nieuwe maatregel komt bovenop de eerder bekendgemaakte maatregelen