Leerlingbetrokkenheid

Wat doet de leerlingenraad

De leerlingenraad spreekt namens de mening van de leerlingen op een school. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben, maar wij vinden dat wel belangrijk.

De leerlingenraad kan:

  • de medezeggenschapsraad (mr) van de school adviseren;
  • er mede voor zorgen dat de medezeggenschapsraad een advies geeft aan het schoolbestuur.

De ZL-leerlingenraad komen een aantal keer per jaar bij elkaar en onderwerpen kunnen zijn:

  • Leerlingenstatuut
  • Onderwijsaanbod
  • Lestijden
  • Jaarlijks gesprek met de bestuurder
  • Veiligheid
  • Enz.

Er is niet alleen een leerlingenraad. Ook heeft iedere klas een klassenvertegenwoordiger.

Regelmatig gaan we in gesprek met de klassenvertegenwoordigers per leerjaar om te kijken hoe we de sfeer en de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren.