Leerlingbetrokkenheid

Wat doet de klassenvertegenwoordiger

De klassenvertegenwoordigers spreken namens de mening van de leerlingen op een school en gaat periodiek in overleg met de leerjaarcoördinatoren en/of directeur.

Klassenvertegenwoordigers kunnen:

  • Belangrijke informatie tussen de leerlingen en de docenten of schoolleiding afstemmen/overbrengen. Je kan bijvoorbeeld aankondigingen doorgeven, vragen en zorgen van medeleerlingen verzamelen en naar de juiste personen doorsturen, of feedback geven namens de klas.
  • Je vertegenwoordigt de belangen en behoeften van je klas.
  • Je kan een rol spelen bij het organiseren van activiteiten en evenementen voor de klas. Bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het plannen van excursies, het organiseren van feesten of het coördineren van inzamelingsacties.
  • Samenwerken met andere klassenvertegenwoordigers en schoolfunctionarissen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Je kan deelnemen aan vergaderingen en brainstormsessies om ideeën uit te wisselen en samen te werken aan het verbeteren van de schoolervaring voor alle leerlingen.

Over het algemeen hebben klassenvertegenwoordigers als doel om de stem van de leerlingen te vertegenwoordigen, de communicatie te vergemakkelijken en bij te dragen aan een positieve en inclusieve leeromgeving.