Begeleiding / Zorg

Leerlingenzorg op het Zuyderzee Lyceum
Het Zuyderzee Lyceum vindt een veilig leer- en leefklimaat met aandacht en zorg voor alle leerlingen belangrijk. We geloven dat elke leerling door een passend onderwijsaanbod gestimuleerd wordt. Zo groeit zelfvertrouwen en krijgt talent de kans.

Met betrekking tot de zorg worden de volgende doelen nagestreefd:

  • Er is oog voor het welbevinden van elke leerling op onze school
  • Binnen onze school is er expertise en continuïteit in het zorgaanbod
  • Voor onze (zorg)leerlingen is er een veilige plek binnen de school
  • Ouderbetrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel omdat we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben
  • Elke leerling gaat goed toegerust voor zijn vervolgopleiding en voorbereid op de samenleving van school

Bent u benieuwd naar het aanbod van zorg op het Zuyderzee Lyceum? We nodigen u van harte uit om hieronder een keuze te maken om te kijken, per locatie, wat ons aanbod is en hoe u ons kunt bereiken.

locatie Junior

Zorgatelier Junior J101

Op de locatie Junior hebben we ons eigen zorgatelier in lokaal J001. In dit lokaal werkt de zorgcoördinator van ons gebouw. Leerlingen kunnen hier terecht wanneer het even niet lukt tijdens de les, als ze uit een les gestuurd worden maar ook om een toets in te halen of te maken. Het is ook de plek waar leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen worden begeleid door de leerlingbegeleider. Vanuit het zorgatelier kan ook hulp geboden worden aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben in het leren plannen en maken van huiswerk.

Voor vragen met betrekking tot zorg, ondersteuning en verzuim kunt u terecht bij:

Marlijn Borgijink, zorg- en verzuimcoördinator junior Lyceum

m.borgijink@zuyderzeelyceum.nl

locatie Senior

Supportlokaal S010 Senior

Het supportlokaal (lokaal S010) op het senior Lyceum is opgezet voor leerlingen. Het is een plek waar leerlingen terecht kunt met al hun vragen rondom verzuim en waar leerlingen rustig kunnen werken als zij uren moeten inhalen of schoolwerk moeten bijwerken. Als het in de klas even niet lukt, kunnen leerlingen er een time-out nemen en een gesprek hebben met een van de medewerkers, zodat zij daarna weer door kunnen in de les.

De medewerkers van support hebben dagelijks overleg met de zorgcoördinator, zodat zaken die de schoolgang en daarmee het leren belemmeren, aangepakt kunnen worden.

Voor vragen met betrekking tot zorg, ondersteuning en verzuim kunt u terecht bij:

Henriëtte Zoetendal zorg- en verzuimcoördinator senior Lyceum

h.zoetendal@zuyderzeelyceum.nl