Lestijden en vakantierooster

Lestijden per 01-09-2023
45-minutenrooster

Wij starten elke ochtend met een begeleidingsles van 30 minuten. Dit lesuur wordt zichtbaar als TOP-uur (1e uur).

Op dinsdagochtend vinden tijdens het TOP-uur individuele gesprekken plaats tussen de mentoren en hun mentorleerlingen over de studievoortgang en het welbevinden.

De lessen duren 45 minuten, starten om 09.00 uur (2e uur) en eindigen uiterlijk om 16.00 uur (9e uur)
De leerlingen hebben hierdoor een compacter rooster en zijn zo ook in de winter op tijd klaar.

 

Lestijden  leerjaar 1, 3 en 5  leerjaar 2, 4 en 6
08.30-09.00 uur 1 1 Begeleidingstijd / op dinsdag mentorgesprekken
09.00-09.45 uur 2 2
09.45-10.30 uur 3 3
10.30-10.50 uur pauze pauze
10.50-11.35 uur 4 4
11.35-12.20 uur 5 5
12.20-12.50 uur pauze
12.20-13.05 uur 6
12.50-13.35 uur 6
13.05-13.35 uur pauze
13.35-14.20 uur 7 7
14.20-15.05 uur 8 8 Op dinsdag en donderdag einde lessen ivm vergaderingen, inhaaltoetsen en talenturen
15.05-15.15 uur pauze pauze
15.15-16.00 uur 9 9
Vakantierooster 2023 – 2024
Zomervakantie Maandag 24 juli 2023 vrijdag 1 september 2023
VariO-studiedag (alle locaties dicht) Dinsdag 26 september 2023
Herfstvakantie Zaterdag 21 oktober 2023 Zondag 29 oktober 2023
Kerstvakantie Zaterdag 23 december 2023 Zondag 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie Zaterdag 17 februari 2024 Zondag 25 februari 2024
Goede Vrijdag en Pasen Vrijdag 29 maart 2024 Maandag 1 april 2024
Meivakantie Zaterdag 27 april 2024 Zondag 12 mei 2024
Koningsdag Zaterdag 27 april 2024
Bevrijdingsdag Zondag 5 mei 2024
Hemelvaart Donderdag 9 mei 2024 Vrijdag 10 mei 2024
Pinksteren Zondag 19 mei 2024 Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie regio noord Zaterdag 20 juli 2024 Zondag 1 september 2024