Study Buddy

Al enkele jaren kent onze school study buddy’s. Een study buddy is een leerling, vaak een ouderejaars, die in staat en bereid is een medeleerling te ondersteunen bij de studie van één of meerdere vakken. Dit tegen een geldelijke vergoeding.

De gedachte achter het study buddy project is dat de communicatie tussen jongeren onderling anders is dan tussen jongeren en docenten. Daarom kan het leren, trainen en vaardigheden opdoen met de hulp van een leeftijdgenoot soms een waardevolle aanvulling zijn op de reguliere lessen.

Uit onderzoek blijkt dat het mes aan meerdere kanten snijdt;

  • De lagere drempel in de communicatie tussen gelijken veroorzaakt bij de leerling die extra uitleg en hulp nodig heeft minder stress dan een steunles van een volwassen docent.
  • De study buddy heeft niet al te lang geleden dezelfde stof moeten leren beheersen en ervaart eventuele leerproblemen directer dan de ervaren docent. Deze kan immers de stof dromen.
  • De study buddy leert door de overdracht van zijn kennis en vaardigheden zelf ook. Hij/zij moet de stof immers voor een minder gevorderde leerling ordenen en aan hem/haar uitleggen.
  • Het functioneren van study buddy’s versterkt de positieve sociale interactie tussen leerlingen.
  • Actief zijn als study buddy biedt een hoogwaardige manier om bij te verdienen.

Lees hier hoe het study buddy project op het Zuyderzee Lyceum is georganiseerd.

Download
Contactpersoon