Over ons

Profiel van de school

Het Zuyderzee Lyceum is een openbare school met een ontmoetingskarakter. Er is ruimte voor de beleving van de eigen geloofs- en levensovertuiging. Vanuit die identiteit bevordert het Zuyderzee Lyceum een cultuur die zich kenmerkt door respect van leerlingen, personeel en ouders voor elkaar. We streven ernaar modern onderwijs te geven, dat wil zeggen onderwijs dat zich richt op de eisen van een veranderende maatschappij. We vernieuwen het onderwijs echter met behoud van het goede uit het heden en het verleden.

Onze school heeft 1680 leerlingen. Om te voorkomen dat je je verloren voelt, heeft het Zuyderzee Lyceum voor elke onderwijssoort zoveel mogelijk een eigen gebouw. Zo is de school toch nog vertrouwd en kleinschalig, met de voordelen van de grote schaal.

Missie & visie

Het Zuyderzee Lyceum maakt deel uit van VariO Onderwijsgroep.

VariO Onderwijsgroep heeft als Missie
Elke leerling wordt door ons gezien en in staat gesteld een leven lang te leren. De middelbare schoolperiode is in de ogen van VariO namelijk geen afgesloten fase, maar juist onderdeel van de voorbereiding op een leven lang leren en het ontwikkelen van talent.

Het Zuyderzee Lyceum handelt hierbij vanuit de volgende Visie
In ons onderwijs draait het om Talent, Ontwikkeling en Passie (TOP). Om onze leerlingen voor te bereiden op hun toekomst, de 21ste eeuw, richten wij ons, in het onderwijs, op drie elementen: vaardigheden, attitude en kennis.

Pedagogisch-didactisch concept

Een positief pedagogisch klimaat, de manier waarop wij vinden het beste met leerlingen te kunnen omgaan (het pedagogische deel) en de wijze waarop wij denken het onderwijs het beste te kunnen vormgeven (het didactische deel). Het doel daarvan is om leerlingen te inspireren, te motiveren, uit te dagen, zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Wij willen dat onze leerlingen trots zijn op zichzelf en hun prestaties. Hierbij zijn onze kernwaarden het uitgangspunt.

Ons pedagogisch-didactisch concept steunt op vijf pijlers:

1. maatwerk
2. betekenisvol leren, socialisatie en persoonsvorming
3. aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen (LOB)
4. blended learning
5. talentontwikkeling:
– versterkt talenonderwijs
– versterkt exact onderwijs
– versterkt sportonderwijs
– versterkt kunst -en cultuuronderwijs
– persoonlijke ontwikkelingsvraag van de leerling

 

Kwaliteitszorg

Op het Zuyderzee Lyceum staan we voor de kwaliteit van ons onderwijs. We hechten daarbij veel belang aan meetbare en merkbare activiteiten om onze algemene doelstellingen te behalen.
Naast de reguliere bezoeken van de onderwijsinspectie, voeren we zelf verschillende activiteiten uit om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen. Een belangrijke activiteit hierbij is het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder alle leerlingen, ouders, toeleverende basisscholen en medewerkers van de school. Verder stimuleren wij regelmatige bijscholing van ons personeel. Daarnaast zetten we onze eigen instrumenten in om de kwaliteit van ons onderwijs steeds te ontwikkelen en te verbeteren. Op basis van de uitkomsten gaan we aan de slag om het goede van ons onderwijs te behouden en te verbeteren wat verbetering nodig heeft.

De prestaties van het Zuyderzee Lyceum zijn te bekijken op Scholen op de kaart