Decaan

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Op iedere locatie is een decaan verantwoordelijk voor loopbaanoriëntatie, samen met de mentoren wordt dit vorm gegeven. De mentor is het eerste aanspreekpunt als het gaat om LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding), de decanen zijn tweedelijns. Wij werken met verschillende methodes om de leerling te ondersteunen in het maken van een studiekeuze, beroepskeuze of andere keuzes die zij moeten maken. Daarnaast kan iedere leerling/ouder een afspraak met ons maken om dingen te bespreken.

Onze decanen zijn:
Ingrid van der Veer – Emmeloord
i.vdveer@vario-onderwijsgroep.nl

Christien Korf – Knijnenberg – Emmeloord
c.korf@zuyderzeelyceum.nl

De visie van het Zuyderzee Lyceum
In ons onderwijs richten wij ons op drie elementen: vaardigheden, attitude en kennis. Bij het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven is kennis alleen niet genoeg. Vaardigheden en een juiste attitude (een goede studie-, beroeps-, en levenshouding) zijn ook van groot belang om goed te kunnen functioneren.

We leggen verbanden tussen vakken en tussen de lesstof en maatschappij. Regelmatig organiseren, wij projecten, waarin wij vakken samen brengen en ook opdrachten verwerken die aansluiten op de praktijk. Leerlingen ontdekken dan wat ze leren, wat belangrijk is voor hun verdere leven. Tevens worden de kernwaarden hierin verwerkt. Wie ben ik?, Wat wil ik? en Wat kan ik? Dit zijn globaal de drie vragen die de leerling gesteld worden op dit moment, maar in onze visie hoort hier ook bij: Wat hoort bij mij en wie kunnen mij daarbij helpen. In dit kader is betrokkenheid van ouders cruciaal, maar ook de contacten buiten school, zoals met het bedrijfsleven.

Doelstelling van loopbaanoriëntatie

Onze doelstelling is dat leerlingen ontdekken wie zij zijn, wat ze willen, wat zij kunnen, wat bij hen hoort en wie hen zou kunnen helpen. Daarnaast leren zij weloverwogen keuzes te maken voor een bepaalde richting of een bepaalde studie en krijgen zij handvatten omtrent kiezen voor hun verdere leven.

Daarnaast willen wij betrokken zijn bij de leerling & ouders in het begeleiden van de leerling naar de goede weg. Wij zijn namelijk van mening dat LOB doe je samen, met de hele school van conciërge tot aan de directeur bestuurder, van ouders tot aan het sociale netwerk om de leerling heen.

“LOB doe je samen en niet alleen”

Verlof aanvraag
Leerlingen die een open/meeloopdag willen doen kunnen hiervoor verlof aanvragen bij de decanen middels dit verlofbriefjeVan de LOB-activiteit moet een verslag worden gemaakt welke zij in hun digitale portfolio opnemen.

Ouderavonden
Wanneer de data bekend zijn worden deze hier gepubliceerd.