Leerlingenzorg

Het Zuyderzee Lyceum vindt een veilig leer- en leefklimaat met aandacht en zorg voor alle leerlingen belangrijk. We geloven dat elke leerling door een passend onderwijsaanbod gestimuleerd wordt. Zo groeit zelfvertrouwen en krijgt talent de kans.

Met betrekking tot de zorg worden de volgende doelen nagestreefd:

  • Er is oog voor het welbevinden van elke leerling op onze school
  • Binnen onze school is er expertise en continuïteit in het zorgaanbod
  • Voor onze (zorg)leerlingen is er een veilige plek binnen de school
  • Ouderbetrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel omdat we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben
  • Elke leerling gaat goed toegerust voor zijn vervolgopleiding en voorbereid op de samenleving van school

Bent u benieuwd naar het aanbod van zorg op het Zuyderzee Lyceum? We nodigen u van harte uit om hieronder een keuze te maken om te kijken, per locatie, wat ons aanbod is en hoe u ons kunt bereiken.

Aanbod leerlingenzorg locatie junior
Aanbod leerlingenzorg locatie senior

Junior

Senior