Achtplusklas

De achtplusklas op het Zuyderzee Lyceum is bedoeld als aanvulling op de mogelijkheden die in de eigen groep acht geboden worden waarmee in alle behoeften van de leerling op cognitief, sociaal en emotioneel gebied kan worden voorzien. Op de locaties Emmeloord en Lemmer wordt een achtplusklas aangeboden.

Er wordt in de achtplusklas leerstof aangeboden door een docent gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en er wordt expertise van vakdocenten ingezet om opdrachten te geven die een brede interesse hebben, die creatief denken en die houden van filosoferen en projectmatig werken.

Meer diepgang, snelheid en uitdaging

De plusklas is er voor leerlingen die behoefte hebben aan meer diepgang, snelheid en uitdaging in de lesstof. De leerlingen worden geconfronteerd met andere leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten. Hierdoor kunnen de leerlingen zich spiegelen aan anderen en wordt er een stimulerende omgeving gecreëerd, waarin ze meer van zichzelf willen en durven laten zien en gestimuleerd worden om hun talent te ontwikkelen. Er worden verschillende projecten aangeboden binnen de achtplusklas zoals: kunstgeschiedenis, gebarentaal, BreinYogaTrainingen (MindFit), Chinese Taal en Cultuur, maquette’s bouwen, debatteren en filosoferen, creatieve opdrachten, leren onderzoeken, leren leren, leren presenteren, intuïtief tekenen, academisch denken en schrijven, aandacht voor talent, feedback-trainingen en nog veel meer.

Er verschijnt vier maal per jaar een nieuwsbrief voor ouders en leerkrachten. Zie hieronder.

Aanmelden

Voor het aanvragen van een opgaveformulier kunt u een mail sturen naar r.maats@zuyderzeelyceum.nl