Mentoren

De mentor neemt op het Zuyderzee Lyceum in de begeleiding van de leerlingen een centrale plaats in. Belangrijke taken van de mentor zijn de zorg voor het welbevinden van de klas en het stimuleren van leerlingen bij hun studie en het volgen en waarborgen van de studieresultaten. Samen met de mentorklas organiseert de mentor verschillende activiteiten, denk hierbij aan sinterklaasfeest, kerstactiviteiten, klassenuitjes, valentijnsfeest etc. Bij persoonlijke problemen is de mentor de eerst aangewezen persoon tot wie de leerling en ouders zich kunnen wenden.

Specifieke taken van de mentor per leerjaar zijn:

In de brugklas
Wegwijs maken binnen de school met een uitgebreid introductieprogramma. Denk hierbij aan het gebouw, het rooster, de verschillende programma’s die er gebruikt worden binnen het onderwijs.
Er is veel aandacht voor het groepsproces en het aanleren van verschillende vaardigheden.

In de tweede klas
In de tweede klassen verzorgt de mentor een studieles per week. Hierin worden aangeleerde vaardigheden uit de brugklas onderhouden en versterkt.

In de derde klas
In de derde klas verzorgt de mentor in samenwerking met de decaan onder andere de begeleiding van de profielkeuze voor de bovenbouw.

Interview met één van onze brugklasmentoren!

In de bovenbouw
De begeleiding van de mentor is erop gericht de leerlingen te ondersteunen bij de voorbereiding op hun examens en de keuze voor vervolgonderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met de decaan.