Veelgestelde vragen

Hoe zorgen jullie in de praktijk dat mijn kind “onderwijs op maat” krijgt?

Wij geven gedifferentieerde lessen. Dat wil zeggen dat wij de leerstof aanbieden op het niveau dat bij de leerling past. We bieden bijvoorbeeld herhalingsstof aan voor de ene leerling en verdiepingsstof voor de andere leerling. Wij werken volgens de methodiek “ blended learning”, waarbij het gebruik van de iPad een belangrijk onderdeel is. Blended learning is de afwisseling in werkvormen, afwisseling in het gebruik van ICT en het gebruik van boeken. Hierdoor is er ook tempodifferentiatie mogelijk. In de bovenbouw kunnen de snelle en goede leerlingen aan een excellentieprogramma werken. Hun reguliere rooster wordt dan ingekort zodat ze tijd krijgen voor andere zaken.

Hebben jullie contact met de verschillende basisscholen over de overdracht?

Ja, elke leerling wordt in een zogenaamde warme overdracht besproken. Dat is een gesprek over de leerling tussen de basisschoolleerkracht en de mentor van het Zuyderzee Lyceum. Basisschoolleerkrachten hebben veel kennis van uw kind en het is belangrijk dat we die meekrijgen en dat die overgedragen wordt aan de mentor.

Wat wil het zeggen dat jullie een openbare school zijn?

Het Zuyderzee Lyceum is openbaar oftewel algemeen toegankelijk. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is hier op school, ongeacht levensovertuiging of wat dan ook. Belangrijke waarden voor ons zijn: respect, accepteren van elkaars eigenheid en grenzen.

Waarom zou ik voor het Zuyderzee Lyceum kiezen? Wat onderscheidt jullie van de andere scholen?

Goed onderwijs in kleinschalige omgeving.

  • Goede begeleiding.
  • Veel extra mogelijkheden zoals talentprogramma’s op gebied van taal, sport, kunst en cultuur.
  • Ons onderwijsconcept richt zich op  Vaardigheden, Attitude en Kennis en op TOP ( Talent Ontwikkeling en Passie).
  • Maatwerk.
  • Je wordt gezien en gehoord.
  • Er wordt naar je geluisterd.
  • Er is ruimte om je te ontwikkelen in iets wat je al kunt of iets dat je nog wil ontdekken.

Wat is het verschil tussen atheneum en gymnasium?

Atheneum en gymnasium vallen beide onder de naam vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).  Daarmee kun je, na het behalen van een diploma, naar de universiteit. Het verschil zit in de oude talen. Het gymnasiumprogramma biedt die aan, het atheneumprogramma niet

Mijn kind is hoogbegaafd. Wat kan hij van deze school verwachten? Hebben jullie een hoogbegaafdentraject?

In het eerste jaar van het vwo draait vanaf september het plusproject. Het plusproject is bedoeld voor plusleerlingen en zoekt naar oplossingen om (de kans op) eventueel onderpresteren in de toekomst te verminderen, zodat plusleerlingen tot talentontwikkeling kunnen komen in het reguliere onderwijs. In dit plusuur schenken we onder andere aandacht aan aanleren van leerstrategieën, herkenning in anderen, uitdaging in opdrachten, kiezen, observeren, leren en plezier en bewust worden van talenten, leren door te doen (ondervinden), bewust worden van eigen talenten en kennis over de werking van het geheugen.

In welke leerjaren wordt de iPad of Laptop gebruikt en hoe wordt deze gebruikt?

De iPad zal met name in de onderbouw nog gebruikt worden. Op de bovenbouw (vanaf klas 4) wordt een laptop geadviseerd omdat het aantal opdrachten die moeten worden gemaakt en het PWS beter wordt ondersteund. Wij werken standaard met Office 365, waarvoor uw kind ook een account krijgt. Hiernaast worden ook andere leermiddelen zoals boeken, lesbrieven etc. gebruikt. Wij werken volgens het concept van blended learning. Om leerlingen hiermee kennis te laten maken met een diversiteit aan bronnen en hulpmiddelen.

De iPad of laptop zal gedurende de gehele schoolperiode op het ZL nodig zijn.

Wat is passend onderwijs precies?

Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd.

Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven.

Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden en maken binnen het systeem van passend onderwijs afspraken met elkaar over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

Hoe lang wordt de iPad of Laptop gebruikt?

We werken sinds 2014  met iPads, maar in de bovenbouw ook met Laptops. Leerlingen werken in de les afwisselend met boeken en met een device, dat noemen we ook wel blended learning. De afwisseling van werkvormen op het gebied van ICT en het werken met boeken. We zien dat de IPad steeds meer wordt vervangen door een Laptop omdat de mogelijkheden hiervan veel groter zijn.