Bestuur

Het College van Bestuur
De heer Hans Wildeboer
Functie: Voorzitter College van Bestuur

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht. Deze Raad neemt daarbij alle aspecten van het Vario (voorheen SSVO) en alle relevante belangen mee in haar overweging. Het Zuyderzee Lyceum, X-tuur en de Bonifatius Mavo ressorteren onder de Vario. Bij de vervulling van de taak richt deze Raad zich naar het belang van de Vario rekening houdend met het feit dat de Vario een organisatie is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad bij en fungeert als klankbord. De Raad van Toezicht is werkgever voor de leden van de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:
Mevr. P. Heegsma – Voorzitter RvT, Remuneratiecommissie
Drs. A.G. Toeter (RA) – Secretaris RvT, voorzitter Auditcommissie
Dhr. W. Zuidberg – lid RvT
Dhr. B.J. Wolters – lid RvT, onderwijs- en kwaliteitscommissie
Dhr. E. Nikkels – lid RvT en lid auditcommissie

Contact?
Mail naar: info@vario-onderwijsgroep.nl