Meneer de Boer en meneer Boersma van de vakgroep biologie zijn maandag 15 mei met havo 4 naar Aeres te Dronten geweest. Het was een leuke dag met een goed programma. We kregen allereerst een soort voorlichting met drie studenten en een docent. De studenten vertelden wat over studiekeuze en het studeren op het HBO. Daarna kregen we een hoorcollege van Peter Ramautarsing over circulaire economie en welke rol de agrarische sector daarbij kan spelen. Toen kregen de leerlingen een rondleiding in de kassen. Hier vertelden studenten en docenten over welke onderzoeken ze daar doen. Vervolgens was er een lunch geregeld en om 13:00 gingen we naar de Aeres Farms. Daar hebben de leerlingen in drie groepen een rondleiding gekregen van andere studenten. Al met al een leuk programma dus.

Je kon merken dat een aantal leerlingen erg geïnteresseerd was. Veel leerlingen hadden echter ook het idee dat ze niet heel veel wijzer waren geworden omdat ze geen interesse hebben in de agrarische sector. Maar dat houdt je toch altijd met dit soort activiteiten. Meneer de Boer en meneer Boersma hebben ook nog met Peter Ramautarsing en Esmee Spoler gesproken over de mogelijkheden voor volgend jaar. Ze stonden ervoor open dat we volgend jaar weer langskomen én we kunnen misschien leerlingen een deel van hun profielwerkstuk laten uitvoeren bij Aeres Dronten. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een experiment in hun kassen. Dit gaan we, indien mogelijk, de leerlingen dan ook aanbieden volgend schooljaar in havo 5. Bijgaand enkele foto’s ter sfeerimpressie!