“Bij NLT wordt er niet letterlijk verteld wat je moet doen. Hierdoor leer je om een eigen onderzoek te bedenken en om zelfstandig te werken. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor je vervolgopleiding.”

Vanaf schooljaar 2023-2024 kunnen leerlingen van het Zuyderzee Lyceum in de bovenbouw havo en vwo in hun vrijekeuzeruimte kiezen voor Natuur, Leven en Technologie. NLT is een combinatie van vakken: biologie, natuurkunde, scheikunde, informatica, aardrijkskunde en wiskunde. Je kunt dit vak volgen als je voor een natuurprofiel kiest.

Je werkt bij NLT niet vanuit een boek maar je werkt aan modules over een actueel maatschappelijk thema. Je gaat in groepjes op zoek naar antwoorden op vraagstukken. Je leert op deze manier steeds beter hoe onze wereld in elkaar steekt en brengt alledaagse complexe problemen steeds dichter naar een oplossing. De vaardigheden samenwerken, presenteren, plannen en verslaglegging keren vaak in de modules terug, zodat je op die manier voorbereid wordt op een vervolgstudie op het hbo of wo.

Voorbeelden van modules:

  • Forensisch onderzoek (havo en vwo)
  • Sportprestaties (havo)
  • Medicijnen (vwo)
  • Moleculaire gastronomie (vwo)

NLT is interessant voor jou;

  • Als je nieuwsgierig bent naar hoe dingen werken en hoe je ze kunt verklaren.
  • Als je graag leert over de nieuwste ontwikkelingen op gebied van de gezondheidszorg, duurzame ontwikkeling en technologie.
  • Als je je goed wilt voorbereiden op een bètastudie.
  • Als je het leuk vindt om actuele problemen op te lossen vanuit verschillende invalshoeken.